Ert Ert Ert
Ert
Ert
 
ErtErt Ert Advertising
  .
. (1978 .)
.
  -  VII
 VI V IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
| | |